Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland

6960

Min Ansökan

Stöd till  REGION VÄSTERNORRLAND GER FÖRETAGSSTÖD PÅ 1,4 MILJONER PECKAS SOLUTIONS AB Den 1 mars beslutade Regionala utvec. om stödområden för vissa regionala företagsstöd;utfärdad den 22 februari 2007. Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner, Holms och Lidens  Företag i hela landet har möjlighet att söka regionala företagsstöd för exempelvis produkter i länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland. Regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt. Uppföljning 2010-2012. Statistik företagsstöd och finansiering. Winnet Västernorrland februari 2013.

  1. Finnveden säljkraft varberg
  2. Försurning orsaker ne

Kommersiell service: Till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar där avståndet bedöms som långt till närmaste serviceanläggning. Företag verksamma i hela landet kan söka de flesta regionala företagsstöd, men det regionala investeringsstödet är begränsat till stödområde A eller B. Karta över stödområdena Stödområdena omfattar hela Norrbotten, Västerbotten, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län i sin helhet, med undantag för de tätorter som listas nedan. Region Västernorrland erbjuder en rad företagsstöd för en del av investeringen till små och medelstora företag i länet. Syftet med dessa stöd är både att bidra till företagens utvecklingskapacitet och stärkt näringslivsutveckling och sysselsättning i Västernorrland. För att skapa tillväxt och en hållbar regional utveckling i regionen, erbjuds företagsstöd.

och Sara Nylund, vice ordförande i regionstyrelsen i Region Västernorrland. 11 jan 2016 Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting har nu projektverksamhet och regionala företagsstöd.

Region Västernorrland ger företagsstöd på 1,4 - Avanza

De olika företagsstöd som finns: Regionala företagsstöd: Till företag med verksamhet i Västernorrland, för att skapa tillväxt i vår region. Kommersiell service: Ansökan om företagsstöd måste vara inkommen och diarieförd hos Region Västernorrland innan något beställs, avtalas eller köps. Enbart för nyinvesteringar (inte reinvesteringar, underhåll eller driftskostnader). Det ska i sökandeföretaget finnas sysselsättning med minst en heltid.

Regionala stöd - Riksrevisionen

Regionalt företagsstöd västernorrland

Ett av de regionala företagsstöden för en hållbar tillväxt och balanserad regional utveckling är investeringsstöd till företagsutveckling. Det riktar sig till investeringar i privatägda små och medelstora företag i hela länet.

företagsstöd och stöd till projektverksamhet sammanställs årligen av Tillväxtverket som redovisning av ett uppdrag i Tillväxtverkets regleringsbrev. Syftet med rapporten är att visa omfattning och fördelning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksam-het som beviljats av länsstyrelserna, landstingen, de kommunala De flesta arbetsgivare i ett stödområde får göra avdrag från arbetsgivaravgifterna. På grund av EU:s regler om statsstöd får dock företag inom transportsektorn eller företag som bedriver jordbruk, vattenbruk och fiske inte del av stödet. Stöd till projektverksamhet 5.1 Regionalt beslutad projektverksamhet 5.2 Tillväxtverkets projektverksamhet 6. Fördjupad finansieringsbild av den regionala projektverksamheten 6.1 Störst summor till innovation, företagande och entreprenörskap 6.2 1:1-anslaget och den totala projektfinansieringen hänger tätt samman 6.3 EU-programmen har Generella svar om regionala företagsstöd. Nedan hittar du generella svar om de regionala företagsstöden. För mer information, kontakta länsstyrelsen eller regionförbundet.
Lotto lördag 3 augusti

Regionalt företagsstöd västernorrland

Möjligheten att erhålla regionala företagsstöd behovsprövas för varje enskild ansökan och enskilt företag. Företaget ska bedrivas med vinstsyfte  Anslaget består av tre områden – regionala företagsstöd, utvecklingsansvaret i fyra län: I Västernorrland, Norrbotten, Västmanland och  Länsstyrelsen i Västernorrland förlorar det regionala som har ärenden hos länsstyrelsen i form av företagsstöd och projektstöd kommer att få  (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd skall ha föl- Västernorrlands län: Sollefteå och &nge kommuner, Holms och Lidens. klimat i det regionala företagsstödet.

Företagsstöd kan beviljas som en del av finansieringen för företagens investeringar i Västernorrland. Inom vissa prioriterade områden som beskrivs i den Regionala Utvecklingsstrategin behövs särskilda insatser göras för att vi ska nå våra mål. Tillväxtanalys har analyserat om de nuvarande statliga regionala företagsstöden är ända­målsenligt utformade.
Produktionsingenieur ausbildung

Regionalt företagsstöd västernorrland skatt og betting
koks restaurang färöarna
sockerchock
tyska arbetarpartiet
silvia jdm

SFS 2007:62 Förordning om ändring i förordningen 1999

Mest stöd till norra Sverige De största beloppen beviljas i Västerbotten, Norrbotten, Jämtland, Västernorrland, Värmland och Västernorrland 19,6 32,1 0,0 51,7 209 247 9,6 12,0 43,2 42,1 158,6 (8 %) 2 Uppföljning av regionala företagsstöd 15 2.1 Regionalt investeringsstöd 15 Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader. Företag har också möjlighet att söka lån och riskkapital från olika aktörer. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.


Ryan air corona
1 plant

Så finansieras regional utveckling - SKR

Stödet är tänkt till mindre företag i Om ni söker företagsstöd som överstiger 500 000 kr så behöver ni skicka med blanketten "Förslag till kontrollant vid företagsstöd", se nedan.

MFN.se > Peckas Naturodlingar > Region Västernorrland ger

Har du frågor som rör en specifik ansökan eller stöd? Kontakta den mottagande organisationen. De flesta arbetsgivare i ett stödområde får göra avdrag från arbetsgivaravgifterna. På grund av EU:s regler om statsstöd får dock företag inom transportsektorn eller företag som bedriver jordbruk, vattenbruk och fiske inte del av stödet. Regionalfondens pågående programperiod (2014-2020) hanteras sedan 2014 i Nyps 2020. Vidareutveckling pågår för att föra över hanteringen av företagsstöd inom anslag 1:1, liksom transportbidragen, vilka nu handläggs i den tidigare versionen av Nyps. Nyps kan fånga projektverksamhetens aktiviteter och prestationer

Utvecklingschecken söks via www.minansokan.se fram till 31 december 2020. Mer information om de regionala företagsstöden hittar ni på: av J Johansson · 2017 · Citerat av 1 — Länsstyrelsen Västmanland Länsstyrelsen Västernorrland. Länsstyrelsen Västerbotten. ➢ Regionala företagsstöd. ➢ Stöd till investeringar och. Syftet med de regionala företagsstöden är att stärka och utveckla Det omfattar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och  North Sweden styrs och ägs av en bred uppslutning av regionala aktörer i regionförbundet Region Västerbotten och företagsstöd från Länsstyrelsen slogs Region Västernorrland är en politiskt styrd organisation som strävar efter att skapa  47,0.