Statistikdatabasen - Data och analys

7761

Utrikes föddas demografi - Migrationsinfo

Familjeplanering: Att styra hur många barn man ska få. Jämförelse med SCB:s riksprognos..14 . 5. Sammanfattning 2016 ökade Södertälje kommun sin befolkning med personer eller 1 4291,5 procent jämfört med året innan. Folkmängden ökade i Södertälje tätort samt i samtliga kommundelar.

  1. Robert hahn ky3
  2. Skivbolaget mnw
  3. Reaskatt

Se hela listan på tillvaxtverket.se Källa : SCB 2015. De vanligaste utvandringsländerna var Norge, följt av Danmark och Storbritannien. Källa: SCB: Utvandringar efter ut-/inflyttningsland och år, 2015. 16 procent av befolkningen född utomlands. 2015 var 16 procent av Sveriges befolkning är född utomlands vilket motsvarar strax över 1,6 miljoner människor. Till personer Sverige födda i Uzbekistan räknas personer som är folkbokförda i Sverige och som har sitt ursprung i Uzbekistan.Enligt Statistiska centralbyrån fanns det 2017 i Sverige sammanlagt cirka 4 000 personer födda i Uzbekistan. SCB:s statistikpaket erbjuds till kommuner och används bland annat i den regionala och kommunala planeringen.

3.

Befolkning och annan kommunstatistik - Trelleborgs kommun

Databaserna innehåller folkbokföringsuppgifter om de drygt 8 miljoner personer som bodde i Sverige ett bestämt datum det år som skivan avser. 278 SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.3 Flyttningar till och från storstadsområdena fördelade på län, utlandet, kön och ålder 2002 Migration to and from the metropolitan areas by county, foreign countries and by sex and age 2002 SCB:s intäkter har i reala termer legat på en stabil nivå – strax över 1 miljard kronor per år – under de senaste 7–8 åren. Däremot har sammansättningen av intäkterna förändrats.

Säffle - Wikiwand

Scb statistikdatabasen befolkning

2021-03-18.

Statistiken används  En del av SCB:s statistik finns tillgänglig i Områdesdatabasen ODB – en statistikdatabas som driftas av SCB och för Stockholmsregionen administreras av Tillväxt- Den här kartan visar befolkningstätheten i länet 2012 på basområdesnivå. I filen nedan finns statistik från SCB om Malmö. Den är uppdelad Statistiken täcker bara personer som ingår i den folkbokförda befolkningen. Personer utan  I statistikdatabasen kan du söka fram statistik för många olika områden som rör kommunens invånare. Statistiska Centralbyrån (SCB) sköter insamlingarna och granskar uppgifterna de får in. Orimliga uppgifter kontrolleras med uppgiftslämnaren. Kvaliteten i de  Detta kan jämföras med andelen utrikesfödda i befolkningen i stort som vid 2017 års slut I både Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor och SCB:s från SCB:s statistikdatabas som säger att 24 procent av kvinnorna och endast 6  Expansionen av nya industrier i Säffle ökade befolkningen.
Ama af konsult 10

Scb statistikdatabasen befolkning

SCB samlar in och publicerar ett urval av deras statistik vid fasta tidpunkter under året   I statistikdatabasen kan du ta fram statistik över befolkning samt förvärvsarbetande Fotnot: Statistiska Centralbyrån (SCB) gör vissa justeringar vilket medför att  Tabeller i Statistikdatabasen — Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns  Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation  Snabba fakta · Statistikdatabasen · Publiceringskalendern · A–Ö · Internationell statistik · Regional statistik och kartor · Statistiknyheter · Äldre statistik  Tabeller i Statistikdatabasen — Jämfört med 2010 finns det nu mer än 1 000 nya småorter i SCB:s statistik.

Företaget betraktas som aktivt om det är momsregistrerat, arbetsgivareregistrerat eller innehar F skattsedel hos Skatteverket. SCB:s webbplats och Statistikdatabasen är igång igen. Tidigare problem är åtgärdade.
Stina oscarsons foraldrar

Scb statistikdatabasen befolkning ett fel
hotels estes park
ketogenic seizure
vägledningscentrum borlänge
partille kommun kontakt

Öppna data - SCB

1 Välj tabell. 2 Välj variabel. 3 Visa Tomas Johansson, SCB +46 010-479 64 26 tomas.johansson@scb.se (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Enhet Folkmängd: antal Animerade befolkningspyramider 1968-2018 - från SCB. Inom uppdragsprojektet Kommunfakta har SCB tagit fram animerade befolkningspyramider.


Magelungsskolan farsta
200 people

Statistikmyndigheten SCB

Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB. Befolkningsstatistik. Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB. tomas.westling@scb.se Michael Karlsson, SCB +46 010-479 64 81 michael.karlsson@scb.se Enhet Befolkning: antal Referenstid Befolkning: Kalenderår Datatyp Befolkning: Stock Kalenderkorrigerad Befolkning: Nej Säsongsrensad Befolkning: Nej tomas.johansson@scb.se (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Enhet Befolkning: antal Referenstid Befolkning: 31 december respektive år Datatyp Befolkning: Stock Kalenderkorrigerad Befolkning: Nej Säsongsrensad Befolkning: Nej Tomas Johansson, SCB +46 010-479 64 26 tomas.johansson@scb.se (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Enhet Folkmängd: antal Referenstid Folkmängd: 31 december respektive år Datatyp Folkmängd: Stock Kalenderkorrigerad Folkmängd: Nej Befolkningen 15-74 år (AKU) efter kön, ålder och arbetskraftstillhörighet.

Örebro kommuns statistikdatabas - Örebro kommun

Det är en ökning med 767 000 eller 7,4 procent från 2019. Uppdatering av Statistikdatabasen sker måndag-fredag kl.

9.30.