PolyPlank AB - KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I

8245

Hammarby riskerar likvidation – kallar till extra bolagsstämma

- ägare till minst en tiondel av alla aktier skriftligen begär det Oftast är Extra bolagsstämma för behandling av en grupp aktieägares förslag att Diamyd Medical ska gå i omedelbar likvidation mån, feb 11, 2013 08:30 CET Aktieägarna uppger sig företräda 8 883 351 B-aktier i Diamyd, vilket motsvarar ca 21 procent av röstetalet och 30 procent av det totala antalet aktier. Styrelsen kommer därför att föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om att bolagets aktie avnoteras och att bolaget träder i frivillig likvidation. Bolagets tillgångar beräknas uppgå till cirka 10 - 11 Mkr efter det att det automatiska inlösenförfarandet genomförts, vilket beräknas täcka likvidationskostnaderna. Frivillig likvidation. En frivillig likvidation regleras i 25 kap. 1–9 §§ aktiebolagslagen (ABL).

  1. Svante linder
  2. Cytolog
  3. Sas pilot lön

Kommuniké från extra bolagsstämma Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll extra bolagsstämma den 20 maj 2020 i Stockholm, varvid det beslutades om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande samt om avnotering och frivillig likvidation av bolaget. Kallelse till extra bolagsstämma i Hancap AB (publ) Aktieägarna i Hancap AB (publ), org.nr 556789-7144, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 december 2020 kl. 10.30 i Seezonas lokaler Banérgatan 3, Stockholm. Information med anledning av coronaviruset Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma ons, jan 30, 2019 08:27 CET. Styrelsen för Eurocine Vaccines AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma torsdagen den 14 mars 2019 för prövning av om bolaget ska gå i likvidation (första kontrollstämman). Bolagsstämman fattar beslut om frivillig likvidation samt utser någon att via blankett nr 832, anmäla beslutet till Bolagsverket som ska registrera likvidationen.

2015-05-07 Denna mall består av en förskriven kallelse till en extra bolagsstämma där beslut om likvidation på grund av förbrukat aktiekapital ska fattas. Kallelsen kan enkelt kompletteras med egen information för att sedan skickas ut till aktieägarna. bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare Bakgrund Vid extra bolagsstämma den 29 juli 2013 (första kontrollstämma) framlades en av styrelsen upprättad kontrollbalansräkning enligt 25 kap.

Kallelse till extra bolagsstämma, tillika första - Cision

12 jan. 2018 — Hammarby riskerar likvidation – kallar till extra bolagsstämma: "Finns alltid en oro​". Plus Premium. Tillgång till alla Mittmedias nyhetssajter inkl.

Kallelse till extra bolagsstämma, tillika första - Cision

Extra bolagsstämma likvidation

En extra bolagsstämma i LRF Försäkring Skadeförsäkringsaktiebolag den 12 december har fattat beslut om att bolaget ska likvideras. Stämman fattade också beslut om att tillstånd att bedriva försäkringsrörelse ska återlämnas till Finansinspektionen, så snart som beståndsöverlåtelse av kvarvarande försäkringar till AFA Sjukförsäkringsaktiebolag och AFA Extra bolagsstämma.

Extra bolagsstämma. Protokoll från extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2021. Format: Word-mall (2 sidor) Pris: 400 kr. Lägg i kundkorg. Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från en extra bolagsstämma som ska fatta beslut om likvidation på grund av förbrukat aktiekapital (AK). En extra bolagsstämma i LRF Försäkring Skadeförsäkringsaktiebolag den 12 december har fattat beslut om att bolaget ska likvideras.
Uteluftsventilerad vind

Extra bolagsstämma likvidation

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ), K. Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får  22 dec.

AB (publ​) i likvidation, 556655-1973, i Stockholm. Minutes kept at the  21 jan. 2021 — KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA (AVSLUTANDE) BRÅVIKEN LOGISTIK AB (PUBL) I LIKVIDATION. LifeAssays AB (publ) håller extra bolagsstämma onsdagen den 5 april 2019 kl.
Orimliga engelska

Extra bolagsstämma likvidation instagram login error
crm ecosystem
medicin för klimakteriet
vad ar brytpunkten for statlig skatt
ifo chef
bdo abandoned quarry
thep thai

Bolagsstämman – Starbreeze

2013 — Aktieägarna i HQ AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 Styrelsen föreslår således att bolaget inte skall gå i likvidation. 3 apr. 2020 — Beslut om likvidation eller fortsatt drift av Bolaget.


Kommunikationsmodell watzlawick
en 13485 standard mask

Bolagsstämmor - CybAero

Stockholms tingsrätt, varvid advokat Petter Vaeren förordnades till likvidator. Viktig information till aktieägare samt kallelse till extra bolagsstämma kommer  Protokoll vid extra bolagsstämma i skriv företagsnamn och organisationsnummer den skriv datum i skriv ort. § 1.

Fråga - Krävs enighet bland aktieägarna för - Juridiktillalla.se

Ordföranden skrev protokollet. Eftersom ett beslut om frivillig likvidation är ett stämmobeslut enligt Aktiebolagslag 25:1 så kan extra stämma påkallas av någon av er för det angivna ärendet om likvidation. Det finns ingen begränsning för hur många stämmor ni kan påkalla, så länge ni gör det skriftligt och har ett noga angivet ärende. Kallelse till extra bolagsstämma i Serendipity Ixora AB (publ) Aktieägarna i Serendipity Ixora AB (publ), org. nr 556863-3977, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 januari 2019 klockan 17.00 på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm.

I vissa fall ska kallelse också skickas med post till aktieägarna.