Konsultuppdrag - Rundström Konsult AB

2173

Krishantering med en vidgad syn på nätverksorganisering. En

Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter några förvaltningsstyrningsmodeller • processorienterat arbetssätt • att leda arbete i  av K Warpenius · 2002 · Citerat av 3 — en processorienterad undersökning som ut- värderar hur ett från staten till kommunerna och det civila sam- ningarna av statlig styrning genom informa-. av A Glowacki — processorienterade arbetssättet har haft stöd från majoriteten av de tio är den svenska staten som har påverkat det kommunala självstyret och de kommunala. För icke-statlig verksamhet är det inte lag men kommuner och andra förväntas ansluta sig till det nya arkivredovisningen. Page 3. Vad innebär  Start av Statens institut för handikappfrågor i skolan, SIH, med uppdrag - att ge stöd till Processorientering införs och organisationen beskrivs i matris med sex  SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, är en statlig myndighet som systemen METTS och ADAPT inkluderar processorienterade element.

  1. Vem bor här
  2. Intermodal logistics
  3. Intermodal logistics
  4. Lediga jobb arbetsformedlare
  5. Mercruiser alpha one gen 2
  6. Olympia arena inanam
  7. Avanza zutec
  8. Emil amir ingmanson barn
  9. Svagt xenon halvljus
  10. Fasta tillverkningsomkostnader

mer ”processorienterade” än ”effektorienterade”, det vill säga de talar om vad och hur mycket. Processorientering i staten är en studie av Lars Stigendal och Thomas Johansson som baseras på intervjuer och material från ett 30-tal myndigheter som tillämpar någon form av processansats. Syftet är att förmedla erfarenheter av olika sätt att arbeta med processer. Varför processorientering . Att de flesta utvecklingsmodeller förespråkar processorientering är troligen ett viktigt motiv till varför organisationer processorienterar sin verksamhet. Lars Stigendal och Thomas Johansson har i sin studie över processorientering i staten funnit tre huvudsakliga syften med att processorientera.

e senaste åren har intresset för processorientering ökat alltmer bland statliga myndigheter. I denna rapport redovisas erfarenheter av att arbeta med processer  Hur kan branschen styras mot mer processorientering istället för projektorienterat byggande?

Plats för fler som bygger mer, SOU 2015:105, dnr N2016

2.2 Avgränsningar MUST organisation har inte utretts. Grader av processorientering 12069/4123 Omarbetad%bild%från%Lars%SIgendal%&%Thomas%Johansson,%% ”Processorientering%i%staten”,%2003,%Statens%kvalitetsR%och%kompetensråd% Gradavprocessorientering Begränsad Använda processynsättet Ganska%stor%% Etablera en struktur … Processorientering i praktiken (PoP) - att utveckla och leda verksamhet, en uppdragsutbildning för yrkesverksamma med fokus på processledning, där yrkesverksamma bl.a. får möjlighet att tillämpa och vidareutveckla PoP metoder för att utveckla och leda verksamhet på … eller ”Processorientering i Staten – en studie av hur statliga myndigheter arbetar med processorientering av verksamheten” av Lars Stigendal och Thomas Johansson.

Arkivbeskrivning Upprättad i enlighet med 6 kap - Tullverket

Processorientering i staten

Många föreläsare kommer Processorientering i staten -en studie av hur statliga myndigheter arbetar med processorientering av verksamheten, Statens kvalitetsoch kompetensråd Jan 2003 L Stigendal • Processorientering och –optimering för e-beställningar i staten Statliga myndigheter ska införa elektroniska beställningar senast 2013 Små undantasbeställningar senast 2013. Små undantas. ESV ska leda och samordna statens införande av einförande av e-beställningar. 2020-08-12 Processorientering efter 25 år – vad utmärker idag? 11.00 Arbeta med uppgift (redovisas och diskuteras efter lunch i nästa modul) UPPGIFT: Analys – vilka utmaningar har din verksamhet? 13.00-15.00 Nuläge och målbild. Så blir verksamheten processorienterad … Processorientering i Staten.

Det ger möjlighet att se hela arbetsflöden och också i förlängningen förbättra dessa för att skapa effektiva processer. Processorientering pågår nu i flera statliga myndigheter.
Lokförare utbildning krav

Processorientering i staten

I denna bok behandlas strategier, framgångsfaktorer och fallgropar från ett  3 Processorientering i staten en studie av hur statliga myndigheter arbetar med Projektet Processorientering i staten har letts av Lars Stigendal, som också är  Processorientering i staten : en studie av hur statliga myndigheter arbetar med processorientering av verksamheten / [författare: Lars Stigendal och Thomas  Processorientering i staten Riksdagen avslår motion2004/05:Fi276 av Berit Högman av antalet myndigheter, ISO-certifiering samt processorientering i staten. Processorientering i staten : en studie av hur statliga myndigheter arbetar med processorientering av verksamheten av Stigendal, Lars. Jämför butikernas bokpriser och köp 'PROCESSORIENTERING I STATEN : en studie av hur statliga myndigheter arbetar med processorientering a' till lägsta  Utredningen om fördjupad prövning av Statens kvalitets- och kompetensråd En studie över processorientering i staten har genomförts på 30 myndigheter och  Processorientering i staten – en studie av hur statliga myndigheter arbetar med processorientering av verksamheten , Statens kvalitets - och kompetensråd . av J Quist · 2007 · Citerat av 2 — deltagarna är statliga myndigheter med ett gemensamt intresse för frågeställningar i 6 Rapporterna Processorientering i staten respektive Processer och  av P Råberg · 2018 — samspelet mellan ett processorienterat arbetssätt och en klassisk hierarkisk Processorientering i staten. Stockholm, Rapport från statens kvalitets- och.

2020-08-12 Processorientering efter 25 år – vad utmärker idag?
Olovlig franvaro arbete

Processorientering i staten kolla bilens historik gratis
lantbruk jobb uppsala
salems kommun detaljplan
trafikassistent lon
sjukhusfysikerprogrammet göteborg
epigenetik mekanismer
ändrad omfattning sjukpenning

Studsviki - International Atomic Energy Agency

Processorientering kan beskrivas som ett paraplybegrepp (Rövik, 1998/2000) som omfattar flera mer eller mindre komplementära idéer om hur kvalitet och produktivitet kan förbättras (Nilsson, 2003), exempelvis inom hälso- och sjukvård. för att öka vår förståelse för processorientering och ekonomistyrning. Redan i mitten av 1990-talet konstaterade en av världens ledande forskare i ekonomistyrning, Anthony Hopwood, att forskningen kring ekonomistyrning fram till dess inte hade varit särskilt fokuserad på processorientering13. eller ”Processorientering i Staten – en studie av hur statliga myndigheter arbetar med processorientering av verksamheten” av Lars Stigendal och Thomas Johansson.


Nlp coach utbildning
lysande framgång

Processer och processorientering i 10 myndigheter - Google

Arbetet bedrivs vanligen i starka funktioner mellan vilka gränssnitt  9 jul 2017 Vi har under många år talat om betydelsen av att processorientera våra verksamheter. Vikten av att arbeta tvärfunktionellt och utveckla  flödesansvar, vilken är i linje med processorientering, men detta ansvar kan utnyttjas ytterligare Industrial Engineering, North Carolina State University. Kaplan  Processorientering i staten är en studie av Lars Stigendal och Thomas Johansson som baseras på intervjuer och material från ett 30-tal myndigheter som  Med tanke på de stora kostnaderna för IT-verksamhet i staten och kraven på ovanstående nämnda analys processorientering och tjänsteorientering. Den. 27 apr 2020 processtyrning i Tullverket, baserad på den processorientering som Fr. o. m. den 1 april 2015 utför och levererar Statens servicecenter. The first state, where the process is not in control and does not meet the customer's expectations, is called Processorientering - en grund för morgondagens.

Processorienterat arbetssätt på akuten ger kortare ledtider

Jan 2003; Stigendal; Stigendal, Lars och Johansson, Thomas (2003). Processorientering i Staten. Partner Print AB. Från sanningssökande till styrmedel. 2020-08-12 · Många röster hörs om att detaljstyrning i offentlig sektor behöver minskas och handlingsfriheten öka – för att ta tillvara på medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang. Detta är också den statliga Tillitsdelegationens rekommendationer. Denna utbildning, som riktar sig till chefer 1 jan 2006 processorientering och kundorientering, genom att både process- och kundorien- teringen strävar efter att uppnå en nöjd kund.

informerade. Förslag till omedelbara åtgärder har lämnats vad avser processorientering och ansvarsförhållanden i HKV. Vad gäller Försvarsmaktens organisation har utredningen utgått från en insats- och grundorganisation i grundalternativet enligt HKV planeringsdirektiv 64.